Dessa allmänna villkor gäller mellan Rättvik Event AB (Krafty), orgnr: 556709-3926 och Dig, som själv eller genom annan träffar avtal enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla biljett, boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig

Ansvarig arrangör är Rättvik Event AB, (Krafty) orgnr: 556709-3926. För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund. 


Serviceavgift.

På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas ej vid inställt evenemang.


Köpta biljetter kan inte återköpas.

En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Du är således bunden av ditt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts ej.


Inställd eller avbruten konsert.

Konsert kan avbrytas eller inställas pga sjukdom eller extrema väderförhållanden. Entréavgiften exklusive serviceavgiften återbetalas där biljetten är köpt, om konserten blir inställd eller avbruten före paus. Entréavgiften återbetalas ej om konserten pågår fram till paus eller längre än 30 minuter i de fall konserten ej innehåller paus.


Personligt bruk

Biljetter/produkter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetter ej får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande av arrangören.

Återförsäljning eller misstanke om återförsäljning till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att erlagd ersättning för biljett eller bokning ej skall ersättas.


Kortbetalningsregler

Du kan bli uppmanad att visa upp det kort som du har betalt med. Därför skall köp av biljett på internet alltid ske med ditt eget kort eller att du är innehavare av kortet, dvs. kortet måste vara utställt i ditt namn. Endast VISA, EUROCARD och MASTERCARD kan användas.


Personuppgifter

Genom detta avtal samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Krafty. Vi följer personuppgiftslagen – PUL. Du godkänner även att Du kan bli kontaktad för marknadsundersökningar och i marknadsföringssyfte som t.ex nyhetsbrev, utskick och andra erbjudanden.